Főooldal
Arizona Program

Arizona Program

ARIZONA-PROGRAM

Intézményünkben bevezettük az Arizona -szoba programot.

 

Az Arizona- program lényege röviden

A diákokkal, a szülőkkel és a pedagógusokkal ismertetjük és elfogadtatjuk az alábbi alapelveket:

  — Minden tanulónak joga van a zavartalan tanuláshoz.

  — Minden tanárnak joga van a zavartalan tanításhoz.

  — Mások jogait tiszteletben tartom.

 

Ezeket a feliratokat az osztálytermekben kifüggesztjük. Ha a gyermek ezeket a szabályokat megszegi, és nem akar együttműködni kimehet egy erre kijelölt szobába, az Arizona szobába küldi, ahol mindig tartózkodik egy ügyeletes tanár.

 

Itt a tanulónak módjában áll átgondolnia a történteket, s hogyan kíván változtatni magatartásán, s visszatérni a normális munkamenethez.

Természetesen a kiküldés csakis indokolt esetben történhet meg. Ez a program hangsúlyosan nem kiküldő program! Elsősorban olyan pedagógiai megoldás, ami nem a büntetésre, inkább a belátásra épít. Segítséget nyújt azokban a szituációkban, amelyek során a tanuló öncélúan, szándékosan zavarja az órát a többiek figyelmét mindenáron magára vonva, úgymond „ő akar irányítani”.Ezt a minden fél számára káros, indulatokat gerjesztő konfliktust megtöri a tanuló távozása az óráról, ezzel hatástalanítja azt.

Többszöri alkalom után egyre több résztvevőt bevonva (osztályfőnök, szülő, iskola pszichológus, gyermekvédelmi felelős) a diák úgynevezett segítő megbeszéléseken vesz részt.

A program megvalósulását állandó monitorozás kíséri, a tapasztalatokat összegyűjtve, értékeljük azokat.

ARIZONA SZOBA plakát

arizona bejelentő

PROBLÉMAFELTÁRÓ LAP